Gobernu-batzordea

Guri buruz

Nafarroako Soziologia eta Politologia Elkargoa da, lizentziatura hauen profesionalak ordezkatzen duen Nafarroako Foru Erkidegoko erakunde adierazgarria

Irailaren 11ko 300/2000 Foru-Dekreturenpean sortua, zuzenbide publiko-korporazio bezala izanda, soziologia eta politología lanbideen ariketa doitzen dugu, prestakuntza tekniko eta deontologikoaren bermeak bete ditzatela. Elkartearen kide direnen heziketa eta garapena bultzatzen ditugu, alderdi zientifikoan, laboralean, ekonomikoan eta ordezkaritza sozialean. Elkargoak bere funtzioetan dihardu gobernuz kanpoko órgano independientea bezala, interes publikoaren ondorio deneko.

Nafarroako Elkargoaren eta Estatu mailako Soziologia eta Politologia Elkargoaren arteko koordinakuntza, lotzen gaitu nazio eta nazioarteko eremuko jarduera zientifiko eta profesionalekin. Estatu mailako Elkargoak, Espainiako Soziologia Federazioaren kide da, baita ere, Nazioarteko Soziologia Elkartearena (International Sociological Association-ISA), Nazioarteko Zientzia Politikoaren Elkartearena (International Political Science Association-IPSA), eta kide fundatzailea da eta Zientzia Politikoetako Elkarte Iberoamerikarraren (OICP) kide sortzailea eta erakunde honen idazkaritza kargua dauka.

 

 

 

 

Gobernu-batzordea

Dekanoa:
Manuel Rodríguez Rodríguez

 

Dakano-ordea:
Eva Gurria Marco

Idazkaria:
Javier Erviti Goñi

 

Idazkari-ordea:
Paloma Miquélez Gómez

Diruzaina:
Maite Laínez Romano

 

Kontu-hartzailea:
Gonzalo Reguera Zaratiegui

Batzordekide Aholkulari Juridikoa:
Xabier Berrade Castillo

 

Informazioko eta Harreman Publikoetako Batzordekidea:
Javier Espinosa Ochoa

Soziologia Batzordekidea
Luis Javier Fernández Liras

 

Politologia Batzordekidea:
Catalina Uzcanga Lacabe

Soziologia Batzordekidea:
Esther Calleja Leoz

 

Politologia Batzordekidea:
Oihane Arriezu Domínguez

Soziologia Batzordekidea:
Guillermo Bergantiños San Martín

 

Politologia Batzordekidea:
Ricardo Feliú Martínez

 

Estatutuak

BON
Número 68 - Fecha: 07/06/2006

I. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
1.3. OTRAS DISPOSICIONES
1.3.5. Estatutos y convenios colectivos

RESOLUCION 120/2006, de 24 de febrero, del Director General de Presidencia, por la que se ordena la inscripción del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología de Navarra y la publicación de sus Estatutos en el BOLETÍN OFICIAL de Navarra.

 

BON
Número 157 - Fecha: 09/08/2012 (Última actualización)

I. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
1.5. Estatutos y convenios colectivos

Mediante Resolución 120/2006, de 24 de febrero, del Director General de Presidencia, se inscribió dicho Colegio Oficial, con el número de registro 19, en el Registro de Colegios Profesionales y Consejos de Colegios de Navarra.

 

BON
Número 280 - Fecha: 01/12/2020 (Última actualización)

I. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
1.5. Estatutos y convenios colectivos

RESOLUCIÓN 391E/2020, de 28 de septiembre, del Director General de Presidencia y Gobierno Abierto, por la que se inscribe la modificación de los Estatutos del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología de Navarra, en el Registro de Colegios Profesionales y Consejos de Colegios de Navarra.