Irunberriko Diagnostiko parte hartzailea

Galdetegien emaitzak aztertzen

2021EKO IRAILAREN 10EKO SAIOA

 

Irunberriko hirurehun etxe baino gehiagori egindako inkesta-prozesua amaituta, eta datuak grabatu eta tabulatu ondoren, joan den ostiralean, irailaren 10ean, talde txikitan egindako tailer baten bidez, inkestaren ehunekoak aztertu zituzten diagnostiko komunitarioan parte hartu zuten herritarrek. Ondorioak laster aurkeztuko zaizkie komunikabideei, ahalik eta zabalkunde handiena izan dezaten. Lortutako parte-hartze prozesu, emaitza kualitatibo eta kuantitatibo guztiekin eta herritarrek egindako esku-hartze proposamenekin txosten bat egingo da urrian, eta horrek ere herritarrengana itzuliko da. Laburpen- eta azken azterketa-lan hori proiektuaren ardura duen talde teknikoak egingo du. Partaidetza-diagnostikoaren proiektuari euskarri ekonomikoa eman dioten erakundeei azken txostena emateko aurreikusitako data aurtengo azaroaren amaierakoa izango dela kalkulatzen da.


Diagnostikoa amaitzeko, irailaren 18an, larunbata, Irunberriko gizarte-etxean World kafe bat egingo da, udalerriko herritar guztiak gonbidatuta daudela. Aurreko lan eta saioetan parte hartu ez arren, joan daiteke.